Hejsvejs hälsar working class woman

Nu ere ett tag saan som he ha vari na liv i mitt lilla internethushåll jär. Först va e så lite på gång, så ja tänkt he e betär me kvalitet än kvantitet, för ingen bryr väl se riktigt om vilka konstvetenskapliga uppgifter ja tampas med dagligen.

Saan vart ja huxflux me arbeit. Å ganska långa dagar. Ja doonar åpåå på pälsfarm nuförtiin. Tänk he. Ha fundera om ja sku måst va tyst om den saken tå he känns som ett ställningstagande på na sätt, men int veit ja, vaför sku nu he va så märkvärdigt egentligen? Pälsas ska e ju entå, oavsett om ja e tär å hjälper till eller int.

Enda åsikten ja egentligen har om he e att he e förbannat skönt att jobb. 2017 ha vari ett ganska ledigt år fö me om int man räknar me studier, å eftersom ja alltid ha jobba på sidan om he, så har e vari lite tomt. Även om int e sku häng på pengar så tror ja tammetusan att alla behöver ha naan slags sysselsättning. Så ja e nöjd att få stig upp 6 på mårnen, fa ti farmen å arbeit tills he e färdigt, som tå kan vara 10 timmar eller meir. Saan ere också förbannat skönt att tjän sjölv å int va beroende åv naan anan. Ja ha testa he nu, å ja tror minsann he räcker för ett tag framåt.

Ja e aningen allergisk för pälsdjur, så ja har mina egna knep för att undvik reaktion, som syns  på bilden ovanför. Min arbeitsuppgift e ganska lätt. Ja påtar stift å får nu som då kontroller å räken skinn. Allt efter att di ha vari i torken, så he känns meir som att ja hanterar na som rej e ett klädesplagg istället för ett dött djur. Ids int tänk på e na desto meir, fö ja e nog så glad att äntligen få jobb å lite rutin. He ha vari tungt på sitt sätt dähär rockstarliivi ja ha fått leva.

På tal om rockstars så halder nog kärlelen i se även om ja e i Finland ifall naan undra. Tanken va att han sku kom hit ti jul, nu vart e dock 4.1 istället eftersom biljettpriser runt jul e absurda och he känns lite dumt att flyg hit från mexiko, jetlag jär i 5 dagar å saan flyg tibaks ti mexico, jetlag i 4 dagar, å saan flyg tibaks hit å jetlag. Int värt hede 2700€ som dömde 5 dagarna sku ha kosta.

Istället har vi heila januari jär i Finland, å ska göra he eina å he andra. Exemelvis ha vi boka en stuga i Levi för en viko. He blir riktigt kul.

Adios muchachos, guuuud så ovant å skriv he nu mittiallt.

Palliativ vård 

Idag ha vari en lite tung dag. He börja heilt bra med att solen sken å ja kom på den goda idén att fa ut å promener me Maggi, moffi doffi doo, Maggi Bee, som dömhe seinast 10 åren ha vari ”min” hund åv min pappas jakthundar. Kärt barn har många namn. 

He va naanting som va lite konstigt tå hon int kom ut ur sin hage när ja sku hämt ennar, så ja gick in i hundhuset å koll läget. Tär satt on, oförmögen att rör se å reflektera såna smärtor så mitt hjärta brast. Veta int vad ja sku ta me till, så ja bar in ennar. Hon gick sjölv ti mitt rum å ställd se vid sängen. Ja lyft upp ennar å ordna en liten sjukstuga vann vi saan spendera eftermiddagen ilag i palliativ vård. 

Tär låg vi tå sida vid sida å myysa. Ja pajja å ja pussa ennar på näsan. He som e intressant me dähär e att på fem timmar åv konstant kontakt fick ja ingen allergisk reaktion, vilket ja alltid annars får på fem minuter om ja int tar antihistamin innan. He måst ju ha vari na todee juttu, liknand som när mammor plötsligt kan lyft bilar om he gäller att rädd deras barn. Ja had ba int tid att få na allergisk reaktion idag. 

Nåväl, till sist kom pap heim å 30min seinari fanns int Maggi na meir. Hon had så sjukt, så he fanns int na andra alternativ. Nu tar e sjukt i me istället. Hon va ju så fin. Den mesigaste och mysigaste hunden naangang. Rå jaktmaskin men rädd fö katter. 

Adios muchachos, ja ha för övrigt börja glöm bort spanskan rej, så om naan känner naan mellan kokkola å vaasa som nu e jär som ja sku kona öv min spanska med, säg hepp! 

Vaför ja int hoppa på hede #metoo-tåget

Först åv allt behöver e göras klart att ja tycker he e så modigt åv all som ha våga ga ut å post #metoo och extra strongt åv di som ännu till ha berätta om deras erfarenheter. Ingen kan ju ha missa heila juttun, å he har ju gett till resultat i t.ex media rej. 

Men samtidigt bleiv ja också glad över di texter som cirkulera å sa att ett offer int e skylldig att berätt sin story åt naan. Att bara för att man int postar #metoo så betyder int he att int man sku ha vari utsatt naangang. 

Bara två dagar innan #metoo kampanjen börja posta ja t.ex om di tri gang ja ha blivi utsatt för blottare. Första gangon va i jeppis, ja satt i en gunga vid en leikpark tå en äldre gubbe gick förbi å ställd se framför me. Ja skåda att va gör han med sin tumme tidee, tills ja fatta. Han gjo helikoptern riktigt. Ja kan ha vari 15-17 år. 

Nästa gang va e när ja just had flytta ti Umeå. Sto en kväll å vänta på bussen, å börja hör na prasslas i buskarna på andra sidan vägen. Först tänkt ja att nå he e naan som ha tappa bort sin hund å e å leitar an, eller na anat passligt vardagligt. He dyker upp en snubbe, den här såg yngre ut, mitt framför me på andra sidan vägen. Han had en halsduk framför ansikte så ja int sku sii vem e va. Han börja skåda åt sitt höger, mitt vänster vann bussen börja synas, å tå börja han rör sin hand fram å tibaks i ljusets hastighet. Livrädd hoppa ja på bussen, chockad missa ja min hållplats. 

Å tredje va tå hande Madridblottarn, som ropa efter me så ja sku vänd me om å sii an. Inget åv dömhe fallen ha ja anmäld, vilket ja absolut bord ha gjort, men när e väl händer ere nog svårt att få e gjort. 

På skalan åv trakasserier har ja nog också vari med om mildare och betydligt grövre än dömhe blottarincidenterna. Men int ha ja nu känd me bekväm me att berätt om di händelserna. Å tå e int he för att e sku vara så färska sår heller, som säkert e en orsak vaför mang int ha vila delta i den kampanjen. Utan ba för att ja int ha vila tänk på dömhe sakerna och för att ja int vill bli associera med va som ha händ me. Om än he bara sku va fö några sekunder tå berättelsen blir läst breiver mitt namn. 

Nu ere ju int som att ja sku ga runt å associer alla som ha posta #metoo med storyn di ha berätta. Hede e ba en noja ja sjölv har som int alls e förankrad i verkligheten. Ni veit hur he e.. 

Tacksamt ere ju att folk entå ha gatt med, fö he bidrog ju till en synlighet som, även om ja va medveten om situationen, ha vari nödvändig för me å definitivt allihopa. Heila min point e väl att bara för att allihop int ha posta #metoo så betyder int e att int allihop sku ha upplevd dähär. Alla ha int blivi våldtagna, men definitivt ha all blivi tafsa på naangang. Eller nåjåå, kanske int alla, he e väl lite stort påstående utan att ha na källor, men ja sku entå vila giss att he int e langt ifrån. 

Hur som helst, tibaks i österbotten nu å väljer kakel å golv me Camilla. Tack för idag muchachos. Adios för nu. 

P.s inatt kom första snön för den som missa den juttun. 

Mitt Madrid, kärleksversionen

Under min promenad vänster om dörren gick ja förbi så mang gulligullställen som ja associerar me min mexikatt, så ja va nog bara illa tvungen att göra en kärleksversion åv samma promenad. 

Jättetråkig bild, men tidee sto an lutad å vänta på me när ja kom me metron från Lavapíes till Malasaña. Ja had egentligen bara sitt bilder på an, så när ja såg an va int ja heilt säker på att he faktiskt va han. Va smart å skicka ”ja e jär nu”, fö ti sii om han börja koll runt se, vilket han gjo. 

Saan åt vi middag på ett italienskt ställe. He va ingen succé, speciellt int för min deil. Men ja had också äti miriams tortilla just innan, så ja va entå int värst hungrig. I den här stunden va ja ännu ganska säker på att ja int tycker om an, på he sätte, men he va intressant att hör en ny människas livsberättelse, å den här va ju extraintressant tå han va en musiker som reiser runt världen. 

Efter middagen for vi på ett glas vin till hande vinbaren ja nämnd i na avsnitt åv min promenadserie. Å efter he till baren på bilden. Tog ju bilden mitt på daan, så he va ju stängt. Men entå viktigt ställe, eftersom Icho tog sin första och sista prillo tidee. He va så gulligt hur an satt tär i 45min å nästan föll av stolen tå an vart så snurrig åv nikotinet. Men he va ju första dejten, så han vila ju imponer på me. Hehe. 

Efter dähär for vi till Via Lactea. Den baren e lite som mellen, så ja tycker kanske int att he e he ultimata dejtstället i vanliga fall, men eftersom dähär också va stället vann han had sitt me första gången, men int prata med me, så va e ju entå heilt sött. 

Via Lactea e för övrigt he ställe ja alltid hamnar på när ja e ut på galej i Madrid. Tydligen också tiid Icho far. Heila stället siir lika ut som e gjo på 80-talet, men på ett bra hipstrigt sätt. Stor deil åv mina madrilenska kontakter ha ja knyti jär på måriskvisten. Alla vägar leder via Via Lactea till Wurlitzer. 

Saan blir e lite meir sporadisk tidslinje. Som t.ex joy eslava, som e en gammal teater nära Sol, och också stället vann ja såg Icho spela första gången. Ja va så fruktansvärt nervös föri ja for, eftersom ja int had naan att fara me fick ja fa ensam, och eftersom vi int had känd varadär så läng had ja ingen aning om hur e kommer att va. He gick bra, allt gick bra, även om e vart lite dramatik tå naan dam saan på seinon tyckt e va lite jobbigt att kontrabasisten sku kom heim me mig å int hennar. 

Ijee träffa ja hans pappa första gången. Och hans bror. Fast ja har en känslo åv att ja had träffa hans bror rej tidigare naanstans. Säkert vid Mañanitas, vann vi också va på dejt naangang å vann massor åv Ichos vänner hänger eftersom he också va Ichos arbetsplats innan han blev fulltidsmusiker. 

Hur som helst, nu e vi på olika kontinenter igen. Fö me handlar dagarna om att studer, å hitt hande självdisciplinen som krävs för distansstudier. Å böckerna. Jävlar va svårt he va att hitt litteraturen entå. Ja trodd e sku va lätt i Finland, men hälften åv litteraturen saknar ja ännu. 

Oh well, adios muchachos, nu ska ja å Linnéa styr mot tritonia å hämt några till böcker åt me. 

Mitt madrid, ut genom dörrn å rätt så rakt

Ja had ju planera att ja sku ta en tredje promenad å fara till stadsparken Retiro och vidare till barrio de Salamanca, som kryllar åv snoffsiga butiker och gallerier. Men livet kom emellan å nu sitter ja jär på flygfältet i Madrid påväg å påbörja min färd mot Österbotten. 

Bra sak med att ja e tibaks la med min gamla spanska BQ telefon, så e ju att ja har tillgång till arkiven från i vintras. Som den här bilden på me å bonussyster Emmi, tå vi va å utforska parken tå hon va på besök i februari/mars naangang. 

Men ja kan ju berätt åtminstone, att när ja gar rätt så rakt ut genom dörrn bruk ja ga förbi mitt favoritcafé som heiter La Infinito, saan bruk ja ga via Reina Sofia museet och Pradomuseet som ja rekomenderar ifall man nu entå e i Madrid. Efter he hamnar ja i parken som ja strosar igenom tills ja hamnar i Salamancas lyxkvarter. He e ju int direkt som att ja sku ha shoppa tär naangang, men butikerna e så snoffsiga så fönstershopping e hiskeligt underhålland tidee omkring. Å gallerierna tå.

Hur som helst. Dömhe seinast två dagarna ha nu mest gatt ut på att träff allihop i Madrid å säg hejdå. He va lite jobbigt faktiskt, hede att säg hejdå, fö nu just e framtiden så oviss så ja har ingen aning om när ja siir di igen. Mest talar ja ju om dömhe andra mexikattorna som ja ha stifta bekantskap med via min mexikatt. Di e ett gäng roliga musikanter och ljudtekniker.

He att vi e hemlös ha orsaka en deil problematik entå, fast e känsta lite som sak sama till en början tå fokuset låg på att alla nära å kära va oskadda. He e liksom int så självklart att he blir Mexiko 2018, he kan nästan lika bra bli Spanien 2018. Man får ju skåvi me mindre oklarhet. Nåjaa, he e för tidigt att säg hur e blir nu. Hande ja fäälas med e i Mexiko nu å har ingenstans att bo, så tidigast när he löser se så klarnar e för me. 

Dähär inlägget hamna å lite på hälft. I publicerande stund e ja int alls på flygfälte, utan ha rej hunni va i Österbotten i två dagar. Idag ha ja hunni va på frulle me syster Nina, ti biblioteke å hämta na böcker å nu e ja påväg till syster Anna på na lunch. 

Adios muchachos, kärleksversionen åv dähär kommer också inom kort. 

Mitt Madrid, ut genom dörrn ti vänster

Gar man upp för Lavapíesbackan, ut genom dörrn och till vänster hamnar man mot di folktätari platserna i Madrid. 


First up, Tirso de Molina. Den här plazan ha fungera som mötesplats för me ett x antal gånger. He e två minuter från vann ja bor och he e nära di flesta ställen man kan tänkas va påväg till. 


Next up e puerta del sol, som nog e centrums centrum. Bra ställ att halld extra hårt i handväskan jär. He första ja naangang såg åv Madrid va också den här plazan, tå ja i september 2016 steig ur metron å navigera me till mitt hostel. 


Från sol kan man sprätt upp åt olika håll, idag vald ja att sprätt upp i mitten så att ja hamna upp på Gran Via, direkt på Fuencarral som e en shoppinggata/gågata som e ganska mittemellan Malasaña och Chueca. Båda di två stadsdelarna e ganska hip å cool, å he e perfekta stället ifall man e intresserad åv vintage och design. 

He va ungefär ijee som e slog me att he int räcker med ”ut genom dörrn vänster/höger”, utan ja måst nog deil upp e i fyra delar. Nya delar i min promenad serie kommer alltså tå bli ”mitt Madrid, ut genom dörrn å ganska rakt” + ”mitt Madrid, Icho edition”. 

Museet som berättar Madrids historia. Vart ja faktiskt aldrig ha vari. Men he e säkert bra. Fin byggnad ere åtminstone. 

Svänger man saan in mot malasaña finns e så mang mysiga barer å caféer. På kvällarna fylls dömhe gatorna me youngsters som festar i barerna och utanför di. Så om ja ska ut å kalas till e i Madrid så ere oftast hit ja kommer. 

Tupperware tipsa min vän Erik om när ja kom hit första gången, hann int fara tå men snubbla över e igen med Josefin när hon va jär i December å hälsa på. Mysigt 70’s stuk på baren, å hit passar e utmärkt att kom på ein innan man far vidare till nästa. Dock ha ja int vari hit på jävligt läng nu, eftersom Maimu ganska langt ha tagi tupperwares plats. 

La Bicicleta, som betyder ”peedin”, lär vara spanska drottningens favoritcafé i Madrid, och he råka också bli mitt första ”go to” pluggställe i vintras. Ja va ”på kaffe” me na spansk casanova jär första gången. He halld int riktigt me hande, han va allt för stekig, if you know what i mean.. café böit ja också ut mot la infinito efter ett tag, eftersom di har myki betär kaffe och he e betydligt närmari vann ja bor. 

En beta från bicicleta finns e ett mikrobryggeri och en vinbar vart ja ha hamna fleir gang på både dejter och anat umgänge. Båda e rikti nice och behagliga ifall man vill hör vad den andra säger. 

Shit pommes va dähär blir langt nu. Men he e två viktiga saker kvar. För he första så äter di ju myki churros jär, som alltså e friterad deg som man doppar i choklad. Å madridbornas absoluta favoritställ att äta dähär på e definitivt San Gines, som e lite svårt att hitt i en liten gränd, men lätt värt e. Folk brukar sta å kö utanför. 


Ett todee ställ som man knappast kan miss tå man turistar i Madrid e plaza mayor. He va också jär, vid precis den här restaurangen ja slog me ner å beställd min första tapasrätt som stark självständig kvinna, som just had flygi från Budapest till en heilt ny stad, å skreiv i mitt ”budapestblock” hur jävla vridit he känns att va tidee nutå plötsligt. 
Nåväl, tur ja bestämd att deil upp e ytterligare. Tänk va langt e sku ha blivi om ja sku ha smälld in ännu meir ijee. Hej så läng muchachos!

Mitt Madrid, ut genom dörrn till höger

Nu börjar ja va på mina sista dagar i Madrid. He känns väl sådee.. He känns ju kul att kom heim en sväng, men jag e nog hemskt orolig över hur mitt sinne, som nu ha blivi van me att solen skiner varje dag från tidig morgon till sena kvällen, ska klar åv Finlands mörker oktober-december. 

Nåväl, i skrivande stund e ja ut å promenerar i mitt älskade Madrid. Tänkt ja sku fota lite spots ja tycker e nice, me min ruttna kameratelefon. He blir part ”tå ja gar ut genom dörrn till höger” och part ”ut genom dörrn å till vänster” 

Han e int så brant, men han e lang. La latina backan brukar ja sii som första utmaningen. När ja gar ut genom dörrn å till höger brukar ja ga mot la Latina. Ja brukar ga lite upp å ner för backar ibland jär, eftersom ja int gymmar. Tänker att he e betär än ingen träning alls hehe. 

Efter att ha gatt upp å ner na lite så promenera ja till en park som ja bruk tyck om att kom till. He va antagligen ijee ja tog beslutet att flytt till Mexiko. Tycker he e så nice tå man siir hu stort Madrid faktiskt he, å he som int syns på bilden e katedralen till höger på bilden. Gillar hande kontrasten med grafittin å kyrkkrusidullerna mot madridhusen å bergen som bakgrund. 

Ja bruk saan ga ner för backen igen, å beundra bergen. Idag va tyvärr en sån dag, så ”pollution”, va e he tå? Luftförorening? Jaa, luftföroreningen va hög, så bergen som man i vanliga fall kan sii ijee e försvunna i ett grått moln åv dåliga saker för naturen. På bild två, som ja lär ha tagi i våras innan ja tog mitt pick å pack till Mexiko, syns bergen lite lite. 

I den här backen ha ja också blivi utsatt för en blottare. Undrar nog hur mang gang man ska måst uppleva hede. Me har e händ åtminstone 3 gang som ja kommer ihåg, å varje gang ha ja blivi besvärad, rädd å börja ga snabbari från blottarn. Å varje gang ha ja saan tänkt att fan om ja bara sku ha gatt rakt mot an å sagt att ”hej duu, hedee e fittit ocoolt så slut genast me såna fasoner”. Fö ja tror ju int att blottare egentligen e så farliga. 

Nedanfö den backen å några kvarter längre ner så kommer man till åen. He e egentligen int en så märkvärdig å, och åen luktar ganska illa. Men man kan sii slottet, katedralen och telefonhuset från andra hållet, så he e cool. 

Och om man väljer att ta promenadstråket som e några meter bort från åen så doftar e faktiskt riktigt gott åv tallarna. 

Under slottet så finns en underbar slottspark. Den här e int alltid öppen för allmänheten, men när han e, så ere en väldigt gemytlig miljö att promener runt i.

Ja ha aldrig besökt slottet, fö ja ha hört att he int riktigt e värt inträdet. Åså ere alltid lang kö också. Men he kanske e ett intressant besöksmål för naan entå. Nåväl muchachos, ut genom dörren och till vänster tror ja blir meir restauranger och barer. Ungefär nu inser ja att dähär int e intressant för naan, ifall man int e påväg hit. Men ja ha sagt e förr å ja säger e igen, skit i Barcelona kör Madrid istället. Å när ni bokar Madrid kan ni ju minnas tå att ja ha lista upp nice ställen i Madrid jär hehe. Adios!